Biserica Bolintin Deal 1

Biserica Bolintin Deal 1

         Comuna Bolintin Deal este asezată la vest de Capitală și în partea de nord-est a județului Giurgiu, la circa 17 km. de București și 100 km. de orașul Giurgiu.  Istoria Bisericii Bolintin Deal 1, cu hramurile Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Mucenic Manuil, este legata de neamul boierilor Băleni, ctitor fiind Emanuil  Baleanu, una din personalitatile de prim rang ale vieții publice romanesti de la Tudor Vladimirescu și până în preziua marilor reforme ale lui A.I. Cuza.

         În anul 1860, Emanoil Baleanu începe înălțarea Sf. Biserici la Bolintinul din Deal, pe locul unde înainte ființase o alta biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului.

         Din păcate ctitorul nu va apuca să o vadă ispravită, murind cu puțin timp înainte, Sf.Biserică fiind terminaă de către fiul sau, Emanoil II Baleanu în anul 1862.

Rugăciune către Sf Ierah Nicolae:O, preabunule părinte Nicolae, păstorul și învățătorul celor ce aleargă cu credință către a ta folosire și cu fierbinte rugăciune te cheamă pe tine, sârguiește degrab a le ajuta; izbăvește turma lui Hristos de lupii cei ce o răpesc pe ea, și toate părtile creștinesti le ocrotește și le păzește prin sfintele tale rugăciuni de gâlcevile lumești, de cutremur, de venirea altor neamuri, de robie și de războiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de sabie, de boala și de moarte grabnică; și precum ai miluit pe cei trei bărbați care ședeau în temniță și i-ai izbăvit pe ei de mânia împăratului și de tăierea sabiei, așa ne miluiește și pe noi cei ce cu mintea, cu cuvântul și cu lucrul suntem întru întunericul păcatelor și ne izbăvește de mânia lui Dumnezeu și de chinul cel vesnic ca, prin solirea ta, cu ajutorul, cu mila și cu Harul lui Hristos, Dumnezeu să ne dea viață lină și fără de păcat, ca să viețuim în veacul acesta, și de partea stării de-a stanga să ne izbăvească, și în partea de-a dreapta, împreună cu toți sfintii, să ne învrednicească. Amin!”

Stiri

Vezi mai mult »

Articole

Vezi mai mult »

Galerie media Biserica Bolintin Deal 1